23.05.2022-27.05.2022 võimalikud häired veevarustuses Püssi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 23.05.2022-27.05.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis
Püssi linnas.