10.05.2022 avariiline veevarustuse katkestus Lüganuse vallas Unikülas (endine MTÜ Uniküla Vesi puurkaev)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu avariiga ja avarii tagajärgede likvideerimisega Lüganuse vallas Unikülas
on 10.05.2022 kella 18:20 -22.00
vesi välja lülitatud:

endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel.