17.05.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Jõhvi linnas
on 17.05.2022 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Raudtee 25, 25a, 27, 29.