16.05.2022-20.05.2022 võimalikud häired veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 16.05.2022- 20.05.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi linnas
Jõhvi valla Edise külas
Lüganuse valla Lüganuse alevikus
Lüganuse valla Soonurme külas
Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas