12.05.2022 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 12.05.2022 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Torujõe tn-  2
Järveküla tee- 49, 50, 53, 50a,  52a, 52b