10.05.2022 ja 12.05.2022 veevarustuse katkestus Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
10.05.2022 ajavahemikul 10.00-17.00
12.05.2022 ajavahemikul 10.00-17.00
Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades (endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel)