29.04.2022 veevarustuse katkestus Erra alevikus

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  veetöötlusjaama
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on
vesi välja lülitatud 29.04.2022 kella 10.30- 15.00
Lüganuse valla Erra alevikus