07.05.2022 veevarustuse katkestus Lüganuse alevikus

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Lüganuse valla Lüganuse alevikus
on 07.05.2022  kella 10.00- 13.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Pargi tn- 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52a