29.04.2022 öine veevarustuse katkestus Sompa linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu
29.04.2022.a  ajavahemikul kella 00.00-  05.00 on
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas