27.04.2022 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 27.04.2022 kella 9.00 -16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Järveküla tee- 60a, 62, 62a, 62b, 64, 66, 68
Uus tn- 3a, 5a, 7a, 9a.
Katse tn- 3