29.04.2022 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 29.04.2022 kella 00.00 -05.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Ravi tn- 10, 10c, 10f, 10h, 10g, 10k