26.04.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 26.04.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Kirsi tn- 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Vaarika tn- 29