25.04.2022-29.04.2022 võimalikud häired Püssi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 25.04.2022-29.04.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas