21.04.2022 võimalikud häired Sompa linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 21.04.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas