20.04.2022 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas
on 20.04.2022  kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Ereda tn- 34, 34a