18.04.2022-22.04.2022 võimalikud häired veeverustuses Jõhvi, Edise, Lüganuse, Soonurme

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 18.04.2022- 22.04.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi linnas
Jõhvi valla Edise külas
Lüganuse alevikus
Lüganuse valla Soonurme külas