12.04.2022 võiamlikud häired Varja küla veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas
12.04.2022 ajavahemikul kella 09.45– 12.45
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis
Lüganuse valla Varja küla kõikides majades.