11.04.2022-14.04.2022 võimalikud häired Oru ja Järve linnaosade veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 11.04.2022-14.04.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Oru linnaosas
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas