30.03.2022 veevarustuse katkestus Täkumetsa ja Peeri külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 30.03.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Toila valla Täkumetsa ja Peeri külades