05.04.2022 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas
on 05.04.2022  kella 08.00- 17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:  
           
Soo tn - 13, 15, 16, 16a, 17, 18, 19