04.04.2022-08.04.2022 võimalikud häired Kiviõli linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 04.04.2022-08.04.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas