28.03.2022- 01.04.2022 võimalikud häired Püssi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 28.03.2022-01.04.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas