21.03.2022-25.03.2022 võimalikud häired veevarustuses


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 21.03.2022-25.03.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi linnas
Jõhvi valla Edise külas
Lüganuse alevikus
Lüganuse valla Soonurme külas