09.03.2022 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on
09.03.2022 kella 13.00- 18.00
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Ahtme mnt.-101, 105, 107, 109, 111, 113