14.03.2022-18.03.2022 võimalikud häired Järve linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 14.03.2022-18.03.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas