04.03.2022 võimalikud häired Püssil linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega

04.03.2022 kella 9.00-15.00

võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas