07.03.2022-11.03.2022 võimalikud häired Kiviõli linna, Peeri ja Täkumetsa külade, Kukruse linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 07.03.2022-11.03.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas
Toila valla Peeri külas
Toila valla Täkumetsa külas
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas