09.03.2022 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Oru linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 09.03.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna Oru linnaosas järgmistel aadressidel:


Virmalise tn- 2, 2a, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Kase tn- 2
Briketi tn- 5