02.03.2022-03.03.2022 võimalikud häired Jõhvi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega

02.03.2022 kella 9.00-15.00
03.03.2022 kella 9.00-15.00

võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi linnas