28.02.2022 võimalikud häires Soonurme küla veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega
28.02.2022 kella 9.00-15.00

võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Lüganuse valla Soonurme külas