03.03.2022-04.03.2022 võimalikud häired Ahtme (Puru piirkond) veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega
03.03.2022 kella 9.00-16.00
04.03.2022 kella 9.00-16.00

võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas (Puru)