25.02.2022 võimalikud häired Ahtme linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega

25.02.2022 kella 9.00-16.00

võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas