28.02.2022-02.03.2022 häired Kohtla- Järve linna Sompa linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega
28.02.2022 kella 9.00-16.00
01.03.2022 kella 9.00-16.00
02.03.2022 kella 9.00-12.00

võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas