21.02.2022 kuni 23.02.2022 võimalikud häired Sompa linnoasa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega
21.02. 2022 kuni 23.02.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas