25.02.2022 veevarustuse katkestus Orul


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 25.02.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna Oru linnaosas järgmistel aadressidel:

Kesk tn- 2, 4, 6
Briketi tn- 20