03.02.2022 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Oru linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 03.02.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna Oru linnaosas järgmistel aadressidel:

Virmalise tn- 10
Männi tn- 3