01.02.2022 veevarustuse katkesus Jõhvi linnas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 01.02.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Kungla tn- 23, 26, 28
Aasa tn- 19, 31
Allika tn -kõik majad
Vilja tn – kõik majad
Raja tn – kõik majad