28.01.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
Jõhvi linnas on 28.01.2022
ajavahemikul 00.00- 05.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Aasa tn 9 - 29
Oru tänav
Kungla tänav
Oru põik
Vaarika tänav
Allika tänav
Vilja tänav
Raja tänav