26.01.2022 ja 27.01.2022 võimalikud häired Järve linnaosa ja Järve küla veevarustuse

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega
26.01. 2022 ja 27.01.2022
kella 9.00 kuni 15.00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
ja Toila valla Järve külas