26.01.2022 ja 27.01.2022 veevarustuse katkestus Orul

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 26.01.2022 ja 27.01.2022
ajavahemikul kella 09:00 – 16:00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna Oru linnaosas
järgmistel aadressidel:

Kase tn- 2, 4, 6