18.01.2022 võimalikud häired Savala ja Uniküla külade veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 18.01.2022 kell 10:00 kuni 15:00
võib esineda veerõhu kõikumisi

Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades