18.01.2022 öine veevarustuse katkestus Jõhvi linnas ning Edise ja Sompa külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et veelekke otsingute läbiviimise tõttu
on 18.01.2022.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)
ning
Jõhvi valla Edise küla ja Sompa küla kõikides majades