12.01.2022 veevarustuse katkestus Lüganuse vallas Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
12.01.2022 ajavahemikul 10.00-16.00
Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades (endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel)