10.12.2021 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 10.12.2021 kella 09.00- 13.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Oru tn- 21, 23,
Koidu tn- 12, 21
Veski tn- 28, 30