09.12.2021 veevarustuse katkestus Oru linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste
elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise
tõttu joogiveepumplas
on 09.12.2021 ajavahemikul kella 10.00- 13.00
vesi välja lülitatud

Kohtla- Järve linna Oru linnaosas