06.12.2021 ja 21.12.2021 veevarustuse katkestus Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
06.12.2021 ajavahemikul 10.00-16.00
21.12.2021 ajavahemikul 10.00-16.00
Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades (endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel)

Tööde teostaja: Schöttli Keskkonnatehnika AS.