16.11.2021 avariiline veekatkestus Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 16.11.2021.a   ajavahemikul kella 8.30 - 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Maleva tn- 25a, 25b, 25c, 25d, 27, 29