17.11.2021 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 17.11.2021 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

L.Koidula tn- 8
Järveküla tee- 71, 73, 75, 77, 79a

Tööde teostamise ajal võib esineda
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis