11.11.2021 veevarustuse katkestus Lüganuse vallas, Purtse külas, Purtse- Liiva (Sigala piirkonnas)


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu
rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
11.11.2021 ajavahemikul 09.00-15.00
Lüganuse vallas Purtse külas,
Purtse- Liiva (Sigala) piirkonnas

Tööde teostaja: Schöttli Keskkonnatehnika AS.