02.11.2021 veevarustuse katkestus Järve linnaosas. Võimalikud häired veevarustuses Järve linnaosas ja Toila valla Järve külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
02.11.2021 kella 09.00 -16.00
on vesi välja lülitatud järgmisel aadressil:

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Järveküla tee 87

Tööde teostamise ajal võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Toila valla Järve külas